Jdi na obsah Jdi na menu

Uskutečněné zájezdy(53)

18. 10. 2010

 Zájezd TJ Sokol Beroun

          Naše TJ SOKOL a její vzdělavatelský sbor uspořádal dne 9. 10. 2010 výchovně vzdělávací zájezd po západočeském kraji.

         

          První zastávkou bylo město Přeštice, které je známé bohatými památkami. Např: Rodný dům Josefa Hlávky, památník Jakuba Jan Ryby, barokní chrám Nanebevzetí Panny Marie.

    

          Jako první objekt jsme navštívili Dům historie Přeštic - expozici řemesel. V přízemí a v 1. Patře je velmi názorně uspořádána výstava starých řemesel a způsobu prodeje v obchodech z konce 19. a v první polovině 20. století. Po té jsme si prohlédli model středověkého mlýna na svrchní vodu. Další památkou byly středověké věžní hodiny. Oba exponáty nám průvodkyně předvedla v chodu. Třetí patro je věnováno současnému umění. Všude je bezbariérový přístup.

   

          Další památkou je vedle muzea barokní chrám Nanebevzetí Panny Marie. Děkanská barokní trojlodní bazilika s příčnou lodí je z let 1750 až 1775, postavená podle K.I. Dienzenhofera. Ve stavbě pokračoval A.M. Luragho a dokončil ji Haffenecker. Kostel má bohatou výzdobu obrazů a soch. Barokní varhany od Ferdinanda Gutha z Čisté u Rakovníka z roku 1838 – 39. V roce 1892 v chrámu vyhořela střecha, která byla po té jen provizorně opravena a barokní kopule s lucernami byly dohotoveny až v roce 1995 a na věže osazeny vrtulníkem. Za tímto účelem byla založena „ Nadace pro dostavbu věží chrámu N.P. Marie“, na kterou přispělo město, sponzoři a obyvatelé.

    

          Další naší zastávkou byl vodní hrad Švihov při řece Úhlavě. Významným majitelem byl pan z Rýzmberka, jeden z nejmocnějších šlechtických rodů své doby v Čechách. Ten se nechal inspirovat každou novinkou, a tak, byť ještě v gotice pronikly do jeho díla ryze renesanční prvky. Dnes se hovoří o Švihovu jako o posledním hradu u nás. Po něm se stavěly pouze zámky. Hrad od husitských dob nebyl nikdy dobyt. Byl chráněn vynalézavým systémem vodních příkopů, které bylo možno velmi rychle zaplavit vodou a zase ji vypustit, aniž by hrad utrpěl nějakou újmu. Vodní příkopy se do dnešních dnů nezachovaly, byly zasypány. Po náročné prohlídce jsme dobře poobědvali v Hradní restauraci.

         

          Dále naše cesty vedly do Plzně, kde vjíždíme slavnou pivovarskou branou do areálu pivovaru Pilsner Urquell. Zde nás již čekala průvodkyně, která všechny účastníky zájezdu seznámila s historií i součastností pivovaru. Nejdříve jsme zhlédli film o výrobě piva a bylo nám zdůrazněno, že pivo se vyrábí podle původní receptury z roku 1842. Pivo se vyrábí výhradně z českých surovin ( žatecký chmel, český a moravský ječmen, pivní kvasinky a kvalitní voda ze stometrových vlastních studní.) Postupně jsme prošli starou i novou výrobnou, moderní stáčírnou, která však nebyla v provozu. Nakonec jsme navštívili sklepy pivovaru, kde jsme ochutnali plzeňské pivo čepované přímo ze sudu.

       

          Potom náš autobus již nabral směr Beroun. Zájezdu se zúčastnilo 42 členů Sokola včetně rodinných příslušníků. Všichni byli spokojeni, ale i unaveni z celodenního putování.

                  

Za vzdělavatelský sbor:

Mgr. Eva Špírková

 

Náhledy fotografií ze složky Přeštice - Švihov - Plzeň